"Pers-Verden"
"Rusland" og Tegners Museum, Del 2:
07-09-05
"Vores eget Nordsjælland" Del ( 2 )

"Solpige" 1942, bronze.
Skulpturparken ved Tegners Museum, opstillet ca. 1957 
Her først i september blomstre lyngen.
Desværre har udledning af ammoniak fra nutidens "svinefabrikker" betydet
en betydelig gødskning af de ellers magre jorde,
hvilket igen betyder at andre vækster, som græs og andet ukrudt
kan vokse og tage konkurrencen op med lyngen.
en konkurrence den langsomt voksende lyng taber,
så nyd lyngen medens vi endnu har den,
både her i Rusland og på den jyske hede. 
"Toner"
(1897) Støbt i bronze og opstillet i skulpturparken før 1955. 
"Kærlighedens Mysterium"
En lille del af værket "Livets Port"
Hele værket blev aldrig opstillet 
"Reden" 1916-17, bronze. Tænkt som en del af Livets Port.
Skulpturparken ved Tegners Museum. Opstillet juni 1924 
"De tørstige Børn" 1914, bronze. Tænkt som en del af Livets Port.
 opstillet i Skulpturparken ved Tegners Museum juni 1924.

"I Mulmets Skød" 1917, bronze. Tænkt som en del af Livets Port.
Skulpturparken ved Tegners Museum, opstillet juni 1924.

Mit barnebarn Lucas på vej til skulpturen "Kong Ødipus og Antigone". 
Kong Ødipus og Antigone. (1903)
Blev i 1917 opstillet som den første skulptur i det område,
der nu udgør skulpturparken ved museet. 
Lucas nåede at se lyngen blomstre dette år, om få år er dette slut,
hvis ikke man gør noget ved udledningen af luftbåren Ammoniak.
Vi fortsætter vores vandring i det skønne Rusland og Tegners Museum. 
Dette luftfoto af museet er lånt fra:
Rudolph Tegners Museums Venner 
Rudolph Christopher Puggaard Tegner
(1873 - 1950) 
"Vores eget Nordsjælland" 3. Del
1) Tegners Museum i "Rusland". Del 1
2) Tegners Museum i "Rusland". Del 2
3) Tegners Museum i "Rusland". Del 3
4) Tegners Museum i "Rusland". Del 4

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: p-jessen@privat.dk 
*