"Pers-Verden"
Hellekister ved Hanebjerg, Vejby, i Nordsjælland
21-09-09 "Vores eget Nordsjælland"
I et større sommerhusområde ved Vejby Strand i Nordsjælland,
ligger der er par Hellekister fra Senneolitikum ca. 2350 f.Kr. - 1800 f.Kr. 
Som i et hvert andet sommerhusområde her på Sjællands Nordkyst,
så er det ikke bare sådan lige at finde til stedet.
men her er et kort, som viser dig hvor vi er. 
Dyssevænget, som vejen hedder på stedet, deler sig i to flisebelagte gange,
på hver side at et fællesareal, hvor de to hellekister også ligger lige her bag Egetræet. 
Fredet Oldtidsminde 
Bunden af en i 1943 undersøgt gravhøj 
I centrum af højens dobbelte fodkrans 
en stenalders hellekiste (1800 før Kristus), 
hvori fandtes tre begravelser 
de to med flintdolk. 
Ved sydfoden af den lille høj 
en anden hellekiste. Til dels bygget af 
Den ældre hellekistes dæksten. 
Der fandtes i højen i alt 28 grave og 
stenlægninger fra sten-, bronze- og jernalder. 
Nationalmuseet.

Her ses anlægget så fra østsiden, i midten den ældste Hellekiste,
og til venstre i billedet den noget yngre.
Hver kiste er yderligere omgivet af en hesteskoformet stenlægning. 
Vi går lidt tættere på den nordligste Hellekiste. 
Og her den sydlige, som til dels er fremstillet af dæksten fra den nordligste. 
Normalt benytter man en sten hvori man indhugger FM= Fredet Mindesmærke,
men på dette sted har man kun brugt en Ege-planke, som på det nærmeste er gået til. 
Det lave hegn om anlægget er også mere eller mindre rådnet væk,
så her trænger virkeligt til en restaurering! 
Den nordlige hellekiste måler udvendigt 4 x 1 meter,
og er bygget af 7 sidesten mod syd, og 8 mod nord,
1 endesten i hver ende. 2 dæksten ligger på plads. 
Vi kikker lige ind under den ene at de to tilbageværende dæksten. 
Den sydligste hellekiste måler udvendigt 3,40 x 1,20, og er bygget af 8 sten i hver side,
og kisten er lukket med 7 dæksten. 
Hellekisten set fra en lidt anden vinkel, Nu skal man så forestille sig
at hellekisterne har været dækker af en stor høj. 
hellekiste, (af sv. hällkista, 1. led häll 'flad sten'), stenbygget grav,
bygget af flade sten og dækket af en gravhøj.
Denne gravtype anvendtes i senneolitikum,
ca. 2400-1700 f.Kr., hyppigt til gentagne begravelser. 
Her er vi på Sydvest siden af anlægget.
Her et kik direkte fra Syd. 
Vi står lidt her og "mediterer" lidt over hvad vi ved om de mennesker,
der gik rundt her for ca. 4.000 år siden, det er jo ikke meget!? vel? 
Men om efteråret har Egetræet nok også fået gule blade som i dag. 
Og de vilde rosers hyben har nok også forsynet stenaldermennesket med C-vitaminer.
Og mon ikke at stenalderbørnene har brugt frøene inden i frugten
til kløpulver, lige som vi gjorde som børn? 
Vi traver tilbage til bilen. 
Men tager et sidste kik tilbage til Hellekisterne på Hanebjerg.
Men vi tager jer med til andre oplevelser i "Vores eget Nordsjælland" igen en anden dag.

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: p-jessen@privat.dk

*