Pers Verden 
Min svoger "Blomster" Hans i 2016
Hans døde i marts 2018, 92 år gammel 

Hans i 2003
Æret være min svoger Hans minde!
*