Jørgen Camillo Andersen


En af mine aller bedste venner gennem mange år
Artisten "Don Camillo"
Døde langfredag den 29. 3. 2002.
Han vil være savnet!
Æret være hans minde!